min

PLH020007 Kopalnie w Złotym Stoku

Powierzchnia: 170.1 ha. Kod obszaru: PLH020007. Ostoja ważna dla zachowania kolonii zimowych gatunków nietoperzy.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 170.1ha
Kod obszaru: PLH020007.
Ostoja ważna dla zachowania kolonii zimowych gatunków nietoperzy.


Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim w rejonie wałbrzyskim, w okolicach Złotego Stoku.

Opis obszaru: Sztolnie w Złotym Stoku są wyrobiskami po dawnej kopalni złota i arsenu. Jest to zespół kilkunastu obiektów, z których dwa są udostępnione do zwiedzania.

Szata roślinna: Obszar pokryty głównie przez kwaśne buczyny i grądy w wysokim stopniu przekształcone na skutek gospodarki leśnej, zachowały się jednak także fragmenty lasów klonowo-lipowych na stromych stokach. W pobliżu starych sztolni występują ciepłolubne murawy z bardzo licznymi stanowiskami storczyków i zbiorowiska naskalne.

Zwierzęta: Ostoja ważna dla zachowania kolonii zimowych 4 gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: podkowca małego (Rhinolophus hipposideros),  nocka orzęsionego (Myotis emarginatus), nocka Bachsteina (Myotis bechsteinii) i nocka dużego (Myotis myotis). Ważna też dla 5 innych bardziej pospolitych gatunków nietoperzy. Ogólna liczba zimujących tu nietoperzy to ok. 100-150 osobników.Gmina:
  • Złoty Stok (MW)
ekologia to eko.org.pl