min

PLH020009 Panieńskie Skały

Powierzchnia: 11.5 ha. Kod obszaru: PLH020009. Jedno z dwóch istniejących w Polsce stanowisk paproci Trichomanes speciosum.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 11.5 ha.
Kod obszaru: PLH020009
Jedno z dwóch istniejących w Polsce stanowisk paproci Trichomanes speciosum.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim w rejonie jeleniogórskim, w obrębie miejscowości Lwówek Śląski.

Opis obszaru: Obszar obejmuje ciąg skał piaskowcowych pochodzących z turonu, wypreparowanych ponad doliną Bobru po stronie zachodniej, wznoszących się ok. 50 m nad dno doliny.

Szata roślinna: W obszarze zidentyfikowano dwa rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz  ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Obszar stanowi jedno z dwóch istniejących w Polsce, odnalezionych po raz pierwszy w 2002 roku, stanowisk paproci włosocienia delikatnego Trichomanes speciosum.

Zwierzęta: Na opisywanym obszarze nie odnaleziono gatunków "naturowych"


 

Gmina:
  • Lwówek Śląski (MW)
ekologia to eko.org.pl