min

PLH020010 Piekielna Dolina koło Polanicy

Powierzchnia: 142.5 ha. Kod obszaru: PLH020010. Cenne elementów przyrodnicze i infrastruktura stworzonej przez człowieka
współtworzą interesujący krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 142.5 ha.
Kod obszaru: PLH020010.
Cenne elementy przyrodnicze i infrastruktura stworzona przez człowieka współtworzą interesujący krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w rejonie wałbrzyskim, przy lokalnej szosie między Polanicą Zdrojem a Szczytną.

Opis obszaru: Przełomowa dolina rzeki Bystrzycy Dusznickiej oddziela od siebie dwa obszary zbudowane z piaskowca ciosowego - Piekielną Górę na północy (Góry Stołowe) i masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie) na południu. Rzeka płynie krętym, kamienistym korytem a strome stoki doliny sięgają tu ponad 200 m. Wiele stoków zasłanych jest piaskowcowymi głazami porośniętymi przez różne zbiorowiska leśne. Zalesione jest także w dużej części dno doliny. Lasy zajmują zdecydowaną większość obszaru, natomiast około 5 % zajmuje sama rzeka wraz z roślinnością nadbrzeżną.

Szata roślinna: W obszarze stwierdzono występowanie 9 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących prawie 18% powierzchni oraz 1 gatunku z załącznika II. Największe wartości obszaru to naskalne lasy sosnowe, częściowo z udziałem reliktowych populacji Pinus sylvestris oraz z bardzo nisko występującą populacją Betula pubescens ssp. carpatica oraz fragment lasu klonowo-lipowego na stromych stokach w pobliżu Polanicy.

Zwierzęta: Znajdują się tutaj dobrze zachowane siedliska typowe dla rzeki górskiej z istotnym stanowiskiem kiełbia białopłetwego Cottus gobio.Gmina:
  • Polanica-Zdrój (M)
  • Szczytna (MW)
ekologia to eko.org.pl