min

PLH020013 Sztolnie w Leśnej

Powierzchnia: 8.7 ha. Kod obszaru: PLH020013. Sztolnie stanowią cenne zimowisko nietoperzy - zimuje tu łącznie ok. 130 osobników.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 8.7 ha
Kod obszaru: PLH020013
Sztolnie stanowią cenne zimowisko nietoperzy - zimuje tu łącznie ok. 130 osobników.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, rejonie jeleniogórskim, w miejscowości Leśna.

Opis obszaru: Obszar obejmuje zespół sztolni w miejscowości Leśna, podzielony na dwa kompleksy: Baworowo (3 sztolnie) i Leśna (6 sztolni). Kompleks Baworowo położony jest przy zakładach "Baworowo", natomiast kompleks Leśna - przy drodze z Leśnej do Świecia. Sztolnie są wyrobiskami z czasów II Wojny Światowej - prawdopodobnie miały przeznaczenie militarne.

Szata roślinna: Brak siedlisk i gatunków "naturowych".

Zwierzęta: Sztolnie stanowią cenne zimowisko nietoperzy. Zimuje tu łącznie ok. 130 osobników nietoperzy, przy czym gatunkami dominującymi są: nocek rudy (Myotis daubentonii), gacek brunatny (Plecotus auritus) i nocek duży (Myotis myotis). Poza okresem zimowym sztolnie wykorzystywane są jako kwatery przejściowe i miejsca godowe mopka (Barbastella barbastellus) i gacka brunatnego. W mieście - na strychu mieszkalnego budynku, znana jest kolonia rozrodcza nocka dużego. Łącznie stwierdzono tu 8 gatunków nietoperzy, z czego 3 umieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: mopek (Barbastella barbastellus), nocek Bachsteina (Myotis bechsteinii), nocek duży (Myotis myotis).
 Gmina:
  • Leśna (MW)
ekologia to eko.org.pl