min

PLH020063 Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie

Powierzchnia 10141.6 ha. Kod obszaru: PLH020063. Wrzosowiska na tym terenie są lepiej zachowane niż na terenie Wrzosowisk Przemkowskich

FE
 
19 stycznia 2011

Powierzchnia 10141,6 ha
Kod obszaru: PLH02006
Wrzosowiska na tym terenie lepiej zachowane niż na terenie Wrzosowisk Przemkowskich

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, obejmuje rozległy obszar dawnych poligonów. Proponowany obszar leży po obu stronach doliny Kwisy.

Opis obszaru: Wykorzystywane już w wieku XIX, a następnie przez cały wiek XX, co pozwoliło na wykształcenie się rozlgegłych wrzosowisk o dużej wartości przyrodniczej.

Szata roślinna: Wrzosowiska na tym terenie są lepiej zachowane niż na terenie Wrzosowisk Przemkowskich, głównie z uwagi na stałe używanie poligonu do celów ćwiczeń artyleryjskich. Znajdują się tu także zatorfione obniżenia (około 40 ha).

Zwierzęta: Obniżenia terenu tworzą doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptaków i owadów - znajdują się tu stanowiska zalotki większej i trzepli zielonej. Obszar chroni część ważnych siedlisk wilka w Borach Dolnośląskich

Gmina:
  • Osiecznica
ekologia to eko.org.pl