min

PLB020005 BORY DOLNOŚLĄSKIE

Powierzchnia : 172093.4 ha Kod obszaru: PLB020005. Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych.

FE
 
07 grudnia 2010

Powierzchnia : 172093.4 ha
Kod obszaru: PLB020005
Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych.

Położenie: Obszar znajduje się w w przeważającej części  (73% powierzchni) w województwie dolnośląski - region jeleniogórski  (67%) i legnicko-głogowski (6%) oraz w województwie lubuskim - region zielonogórski (27%). Obejmuje teren gmin: Małomice, Żagań, Iłowa, Przewóz, Wymiarki, Osiecznica, Szprotawa, Niegosławice, Przemków, Radwanice, Gozdnica, Węgliniec, Bolesławiec, Chocianów, Gromadka, Pieńsk, Nowogrodziec, Chojnów

Opis obszaru: Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Obszar położony jest głównie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, południowa jego część wkracza w niewielkim stopniu na teren Pogórza Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a główną rzeką regionu jest Bóbr, do którego uchodzą Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Zachodnia część obszaru znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej.

Szata roślinna: Dominują tu ubogie, piaszczyste siedliska borowe. Drzewostan budują bory sosnowe z ubogim runem, w którym rosną głównie wrzosy i borówki. W piętrze podszytu występują jedynie żarnowiec i jałowiec. Dominującym gatunkiem jest sosna z domieszką dębów, brzozy, buka oraz jodły i świerka. Na żyźniejszych siedliskach występują płaty borów mieszanych i fragmenty lasów liściastych: buczyn i grądów. W okolicy Węglińca znajdują się kompleksy stawów rybnych - Stawy Parowskie. Urozmaiceniem terenu stanowiska kosodrzewiny na torfowiskach oraz rozległe wrzosowiska i brzeziny w rejonie Świętoszowa, a na zagłębieniach fragmenty olsów.

Zwierzęta: W ostoi stwierdzono występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 9 gatunków ptaków zostało umieszczonych na liście ptaków zagrożonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej części Polski ostoją bielika Haliaeetus albicilla, cietrzewia Tetrao tetrix tetrix i głuszca Tetrao urogallus. Na obszarze stwierdzono występowanie jednej z największych liczebnie populacji włochatki Aegolius funereus i sóweczki Glaucidium passerinum spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce. Ta znaczna liczebność włochatki i sóweczki to występowanie 80 par lęgowych. Wiele fragmentów obszaru Bory Dolnośląskie chronionych jest w formie rezerwatów oraz uznanych zostało za specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000.

Gmina:
  • Radwanice (W)
  • Przemków (MW)
  • Pieńsk (MW)
  • Osiecznica
  • Nowogrodziec (MW)
  • Gromadka
  • Chojnów (W)
  • Chocianów (MW)
  • Bolesławiec (M)
ekologia to eko.org.pl