min

PLH020094 Modraszki koło Opoczki

Powierzchnia: 31.4 ha. Kod obszaru: PLH020094. Jeden z nielicznych obszarów położonych na Przedgórzu Sudeckim i jedyny dla ochrony łąk trzęślicowych i świeżych wraz ze związanymi z nimi motylami.

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 31,4 ha.
Kod obszaru: PLH020094.
Jeden z nielicznych obszarów położonych na Przedgórzu Sudeckim i jedyny dla ochrony łąk trzęślicowych i świeżych wraz ze związanymi z nimi motylami.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, w granicach gminy Świdnica pomiędzy osiedlami Opoczka i Wieruszów.

Opis obszaru: Obszar stanowi podmokły kompleks łąkowy w zagłębieniu terenu wyżłobionym przez potok Węgłówka.  

Szata roślinna: Jeden z nielicznych obszarów położonych na Przedgórzu Sudeckim i jedyny dla ochrony łąk trzęślicowych i świeżych wraz ze związanymi z nimi motylami. Wśród roślinności dominują m.in. krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, szczaw Rumex ssp., wiązówka błotna Filipendula ulmaria, bodziszek łąkowy Geranium partense - gatunki pokarmowe dla spotykanych tu motyli dziennych.

Zwierzęta: Jedno z kilkunastu znanych z tego mezoregionu stanowisk czerwończyka nieparka Lycaena dispar i modraszka teleius Maculinea teleius oraz jedno z nielicznych dla modraszka nausitous M. nausithous. Stanowisko zagrożonego w Polsce i na Dolnym Śląsku modraszka Aricia eumedon.

Gmina:
  • Świdnica (W)
ekologia to eko.org.pl