min

PLH020095 Góra Wapienna

Powierzchnia: 119.9 ha. Kod obszaru: PLH020095. Kluczowe dla tego terenu są dobrze zachowane płaty kwaśnej i żyznej buczyny

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 119,9 ha.
Kod obszaru: PLH020095.
Kluczowe dla tego terenu dobrze zachowane płaty kwaśnej i żyznej buczyny

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, obejmuje Górę Wapienną, która jest kilkuwierzchołkowym szczytem o wysokości 507m n.p.m. w południowo-zachodniej części Małego Grzbietu - wznosi się pomiędzy Siedlęcinem a Płoszczynką.

Opis obszaru: Zbocza Góry Wapiennej opadają do pradoliny Bobru, którą płynie Szumiąca. Na Górze Wapiennej znajdują się ruiny wapienników z XVIII i XIX wieku, które służyły do wypalania wapieni wydobywanych w pobliskich kamieniołomach.

Szata roślinna: Na terenie obszaru znajduje się 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących niemal połowę powierzchni obszaru. Wśród nich kluczowe dla tego terenu są dobrze zachowane płaty kwaśnej i żyznej buczyny, stanowiące większość kompleksu leśnego oraz występujący u stóp góry płat murawy bliźniczkowej. Ponadto, na obszarze można spotkać wiele gatunków roślin objętych ścisłą ochroną.

Zwierzęta: Na opisywanym terenie odnotowano występowanie modraszka nausitous Maculinea nausithous.

Gmina:
  • Jeżów Sudecki (W)
ekologia to eko.org.pl