min

PLH020096 Góry Złote

Powierzchnia: 7128.9 ha. Kod obszaru: PLH020096. Obszar jest kluczowy dla zachowania bezkręgowców

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 7128,9 ha.
Kod obszaru: PLH020096.
Obszar jest kluczowy dla zachowania bezkręgowców

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje północno-wschodnią część Gór Złotych,

Opis obszaru: Góry zbudowane głównie ze skał metamorficznych i wylewnych, porośnięte
lasami świerkowymi i bukowo świerkowymi. Niewielkie powierzchnie zajmują tereny otwarte, zajęte przez łąki, młaki i ziołorośla górskie.

Szata roślinna: Siedliska przyrodnicze grają tu rolę drugoplanową, choć znajdują się tutaj bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych (7230) oraz różnych zbiorowisk leśnych (szczególnie łęgi Carici remotae-Fraxinetum z wieloma gatunkami chronionymi, oraz fragmenty żyznych i kwaśnych buczyn). Łąki zachowane w dolinach potoków, szczególnie koło Orłowca, Lutyni i Wrzosówki bogate w chronione gatunki roślin naczyniowych.

Zwierzęta: Obszar jest kluczowy dla zachowania bezkręgowców, szczególnie biegacza urozmaiconego Carabus variolosus (jedno z dwóch stanowisk gatunku w regionie kontynentalnym). Na obszarze ostoi znajduje się duże zimowisko nietoperzy - Jaskinia Radochowska, w której stwierdza się od kilkunastu do kilkudziesięciu nietoperzy  z 7 gatunków.

Gmina:
  • Lądek-Zdrój (MW)
ekologia to eko.org.pl