min

PLH020097 Jelonek Przemkowski

Powierzchnia: 62.6 ha. Kod obszaru: PLH020097. Obszar ma istotne znaczenie dla przetrwania jelonka rogacza (Lucanus cervus)

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 62,6 ha.
Kod obszaru: PLH020097.
Obszar ma istotne znaczenie dla przetrwania jelonka rogacza (Lucanus cervus)

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim i legnicko-głogowskim ,  położony jest około 2 km na południe od wsi Nowy Dwór .

Opis obszaru: Granice ostoi stanowią linie oddziałowe i poprowadzone na nich drogi leśne. Znaczna część lasu jest ogrodzona wysokimi płotami, w celu wyeliminowania zniszczeń w odnowieniach powodowanych przez sarny i jelenie.

Szata roślinna: Obszar ten chroni duży fragment ponad 100-letniej acydofilnej dąbrowy - zbiorowiska leśnego bardzo rzadko spotkanego na terenie Borów Dolnośląskich.

Zwierzęta: Obszar ma istotne znaczenie dla przetrwania jelonka rogacza (Lucanus cervus) na Dolnym Śląsku - stanowi ostoję dla największej dolnośląskiej populacji jelonka rogacza Występuje tutaj również nieduża populacja pachnicy dębowej Osmoderma eremita -  gatunku wymagającego do rozwoju starych dziuplastych drzew liściastych. 

Gmina:
  • Przemków (MW)
ekologia to eko.org.pl