min

PLH020101 Leśne Stawki koło Goszcza

Powierzchnia: 111.9 ha. Kod obszaru: PLH020101. Obszar jest podstawowym obecnie miejscem reintrodukcji żółwia błotnego Emys orbicularis na Dolnym Śląsku.

FE
 
26 stycznia 2011

Powierzchnia: 111,9 ha.
Kod obszaru: PLH020101.
Obszar jest podstawowym obecnie miejscem reintrodukcji żółwia błotnego Emys orbicularis na Dolnym Śląsku.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, w bezpośredniej bliskości wsi Troska i Goszcz

Opis obszaru: Obszar położony jest na skraju większego kompleksu leśnego, zlokalizowany jest w dolinie bezimiennego potoku, na którym założono kilka stawów rybnych wielkości ok. 0,5 ha. Obejmuje także piaszczyste skarpy tworzące brzegi doliny strumienia.

Szata roślinna: Piaszczyste skarpy porośnięte są głównie przez monokulturowe drzewostany sosnowe. Jedynie wzdłuż koryta potoku wykształcone niewielkie powierzchnie zbiorowisk łęgowych.

Zwierzęta: Obszar jest podstawowym obecnie miejscem reintrodukcji żółwia błotnego Emys orbicularis na Dolnym Śląsku. Stanowi uzupełnienie luki w rozmieszczeniu czerwończyka nieparka. Fauna ssaków ujętych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej reprezentowana jest jedynie przez wydrę Lutra lutra, która zasiedla zarówno sam potok jak i zasilane jego wodami stawy rybne.

Gmina:
  • Twardogóra (MW)
ekologia to eko.org.pl