min

PLH020102 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego

Powierzchnia: 6433.4 ha.Kod obszaru: PLH020102. Jest to praktycznie jedyny w miarę zwarty obszar występowania atlantyckiego gatunku - wszewłogi górskiej Meum athamanticum. oraz tworzonego przez nią zespołu roślinnego Meo-Festucetum. w Polsce znanego tylko z Sudetów Zachodnich.

FE
 
26 stycznia 2011

Powierzchnia: 6433,4 ha.
Kod obszaru: PLH020102.
Jest to praktycznie jedyny w miarę zwarty obszar występowania atlantyckiego gatunku - wszewłogi górskiej Meum athamanticum, oraz tworzonego przez nią zespołu roślinnego Meo-Festucetum, w Polsce znanego tylko z Sudetów Zachodnich.

Położenie : Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, obejmuje fragment podnóża Gór Izerskich (Kamienickiego Grzbietu) oraz Pogórza Izerskiego.

Opis obszaru: Najważniejszym komponentem krajobrazowym i funkcjonalnym obszaru obszary półnaturalne: łąki oraz murawy.

Szata roślinna: Najcenniejszymi elementami łąki z wszewłogą górską Meum athamanticum, należące do górskich łąk konietlicowych, oraz górskie formy świeżych łąk niżowych użytkowanych ekstensywnie, i - w mniejszym stopniu - muraw bliźniczkowych. Ponadto występują tu mocno przekształcone (osuszane) łąki wilgotne ze związku Molinion i Calthion

Zwierzęta: Zachowane siedliska bytowania wielu cennych gatunków zwierząt. Obszar jest kluczowym dla zachowania Euphydryas aurinia w całej Polsce Południowo-Zachodniej (największe znane stanowisko) oraz modraszkowatych.

Gmina:
  • Mirsk (MW)
  • Stara Kamienica (W)
  • Świeradów-Zdrój (M)
ekologia to eko.org.pl