min

PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą

Powierzchnia: 2084.4 ha. Kod obszaru: PLH020103. Na całym obszarze dominują zbiorowiska leśne. oraz mozaika łąk. pastwisk i pól
uprawnych.

FE
 
27 stycznia 2011

Powierzchnia: 2084,4 ha.
Kod obszaru: PLH020103.
Na całym obszarze dominują zbiorowiska leśne, oraz mozaika łąk, pastwisk i pól
uprawnych.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląkim, regionie miasta Wrocław oraz Wrocławskim, obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy od Kątów Wrocławskich do Leśnicy we Wrocławiu, a także odcinek doliny Strzegomki od Stoszyc do ujścia tej rzeki do Bystrzycy.

Opis obszaru: Na całym obszarze dominują zbiorowiska leśne, oraz mozaika łąk, pastwisk i pól
uprawnych.

Szata roślinna: Obszar stanowi uzupełnienie sieci w zakresie ochrony siedlisk związanych z doliną dużej rzeki, a zwłaszcza lasów łęgowych (91E0, 91F0) i grądów, jak i łąk - trzęślicowych i selernicowych, typowo tu wykształconych i świetnie zachowanych.

Zwierzęta: Na opisywanym terenie odnotowano 25 gatunków "naturowych", w tym 13 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Gmina:
  • Kąty Wrocławskie (MW)
  • Kostomłoty (W)
  • Miękinia (W)
  • Wrocław
ekologia to eko.org.pl