min

PLH020104 Łęgi koło Chałupek

Powierzchnia: 127.2 ha. Kod obszaru: PLH020104. Obszar powołany dla ochrony doskonale zachowany fragmentów lasów łęgowych

FE
 
31 stycznia 2011

Powierzchnia: 127,2 ha.
Kod obszaru: PLH020104.
Obszar powołany dla ochrony doskonale zachowany fragmentów lasów łęgowych

Położenie: Obszar znajduje się w województwie wrocławskim, regionie wałbrzyskim, między miejscowościami Chałupki i Pomianów Dolny.

Opis obszaru: Jest płaskim terenem, pokrytym czwartorzędowymi osadami, z dobrze rozwiniętą siecią cieków. Teren ten jest pokryty zwartym kompleksem lasu liściastego (grądów i łęgów).

Szata roślinna: Obszar powołany dla ochrony doskonale zachowany fragmentów lasów łęgowych, szczególnie podgórskich postaci łęgu jesionowego z dużymi populacjami typowych dla podtypu gatunków chronionych (szczególnie Leucoium vernum). Łącznie siedliska Natura 2000 zajmują tu 94% obszaru

Zwierzęta: Nie odnotowano gatunków "naturowych".

Gmina:
  • Kamieniec Ząbkowicki (W)
ekologia to eko.org.pl