min

PLH020042 Ostrzyca Proboszczowicka

Powierzchnia: 74.0 ha. Kod obszaru: PLH020042.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 74.0 ha.
Kod obszaru: PLH020042
Jest to izolowane bazaltowe wzgórze, wyglądające jak mały wulkan

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, 40 km na południowy-zachód od Legnicy, na Pogórzu Kaczawskim.

Opis obszar: Jest to izolowane bazaltowe wzgórze (501 m n.p.m.), wyglądające jak mały wulkan, pokryte przez lasy liściaste, częściowo przekształcone przez gospodarkę leśną. Do wzgórza przylegają intensywnie użytkowane grunty orne i pastwiska, ale najbliższa wieś (Proboszczów) znajduje się dopiero około 2 km na wschód.

Szata roślinna: Obszar jest w 20% pokryty siedliskami przyrodniczymi z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wśród nich najważniejsze są siedliska ściśle związane z bazaltowymi skałami (8220) oraz piargami (8150) z dobrze zachowaną florą i fauną. Na powierzchni ponad 3 ha występuje ciepłolubny klonowo-lipowy las zboczowy Aceri-Tilietum o naturalnej strukturze przestrzennej. Jest to jedno z dwóch znanych do tej pory stanowisk ciepłolubnej formy Aceri-Tilietum w Polsce. Na granicy pomiędzy murawami a lasem występują subpontyjsko-pannońskie zarośla kserotermiczne z irgą pospolitą.
Cześć niżej położonych lasów grądowych jest również dobrze zachowana i bogata gatunkowo, ale najważniejszą rolą tych lasów jest ochrona centralnej strefy proponowanego obszaru.

Zwierzęta: Nie odnotowano gatunków "naturowych" na tym terenie
 


 

Gmina:
  • Pielgrzymka (W)
  • Wleń (MW)
ekologia to eko.org.pl