min

PLH020045 Stawy w Borowej

Powierzchnia: 188.7 ha. Kod obszaru: PLH020045. Największe znane stanowisko rośliny koleantusa delikatnego Coelanthus subtilis w Polsce.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 188.7 ha
Kod obszaru: PLH020045
Największe znane stanowisko rośliny koleantusa delikatnego Coelanthus subtilis w Polsce.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, położony jest na Równinie Oleśnickiej, około 20 km na wschód od Wrocławia, pomiędzy miejscowościami Borowa i Bielawa.

Opis obszaru: Obejmuje 4 duże stawy rybne, o całkowitej powierzchni 15 ha, stanowiące utrwalony element krajobrazu Równiny. Powstały w XII-XIII wieku i od tego czasu są użytkowane w tradycyjny sposób. Polega to m.in. na okresowym spuszczaniu wody i odsłanianiu mulistego dna. Ten typ użytkowania utrzymuje się do dzisiaj.

Szata roślinna: Największe znane stanowisko rośliny koleantusa delikatnego Coelanthus subtilis w Polsce. Populacja liczy ponad 10000 osobników (zagęszczenie sięga 500 os./m2) i charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem reprodukcyjnym (1 roślina produkuje do 2000 ziarniaków rocznie). Typ siedliska 3130 pokrywa od 10 do 90% całkowitej powierzchni obszaru w zależności od pory roku (największe pokrycie jest wiosną i jesienią, gdy poziom wody jest niski). Stwierdzono tu występowanie kilku rzadkich i chronionych gatunków roślin (Limosella aquatica, Myosurus minimus, Batrachium aquatile i B. trichophyllum).

Zwierzęta: Niewykluczone jest występowanie gatunków zwierząt z Załącznika II (np. Triturus cristatus, Bombina bombina, Lutra lutra); konieczna jest inwentaryzacja faunistyczna obszaru.


 

Gmina:
  • Długołęka (W)
ekologia to eko.org.pl