min

PLH020049 Żwirownie w Starej Olesznej

Powierzchnia: 41.8 ha. Kod obszaru: PLH020049. Najistotniejszą wartością obszaru jest występowanie elismy wodnej Luronium natans. - jedno z 2 stanowisk ostatnio stwierdzonych w południowo-zachodniej Polsce.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 41.8 ha.
Kod obszaru: PLH020049
Najistotniejszą wartością obszaru jest występowanie elismy wodnej Luronium natans. - jedno z 2 stanowisk ostatnio stwierdzonych w południowo-zachodniej Polsce.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, pomiędzy wioską Stara Oleszna a Trzebień Mały.

Opis obszaru: Obszar obejmuje kilka żwirowni i hałd piaskowych na lewym brzegu rzeki Bóbr. Wysokie piaszczyste wzniesienia otoczone przez niewielkie zbiorniki wodne i wilgotne piaszczyste skarpy tworzą wyjątkowe siedliska dla wielu rzadkich i chronionych gatunków (głównie hydro- i amfibiontów).

Szata roślinna: Szacuje się, że siedliska przyrodnicze z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG pokrywają około 30% ostoi; największą powierzchnię zajmują murawy  szczotlichowe (głównie w inicjalnych stadiach sukcesyjnych) i zarośla nadrzeczne. W północnej części obszaru stwierdzono płaty inicjalnych stadiów zbiorowiska ze związku Rynchosporion z rzadkimi i zagrożonymi w skali regionu roślinami, takimi jak Lycopodiella inundata czy Drosera rotundifolia. Najistotniejszą wartością obszaru jest występowanie gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG - elismy wodnej Luronium natans. Jest to jej jedno z 2 stanowisk ostatnio stwierdzonych w południowo-zachodniej Polsce.

Zwierzęta: Występuje tu kilka gatunków zwierząt z II załącznika jak wydra Lutra lutra, pachnica dębowa Osmoderma eremita i różanka Rhodeus sericeus amarus.


 

Gmina:
  • Bolesławiec
ekologia to eko.org.pl