min

PLH020055 Przeplatki nad Bystrzycą

Powierzchnia: 834.6 ha. Kod obszaru: PLH020055.  Obszar jest kluczowy dla zachowania populacji Euphydryas maturna w całej Polsce połudnowo-zachodniej - z największą populacją tego gatunku w tym regionie

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 834.6 ha.
Kod obszaru: PLH020055
Obszar jest kluczowy dla zachowania populacji Euphydryas maturna


Położenie obszaru: Obszar znaduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, obejmuje fragment doliny Bystrzycy pomiędzy zbiornikiem retencyjnym w Mietkowie, a autostrada A4, o szerokości nie przekaczającej 1,5km. 

Opis obszaru:  Niemal w całości leży w obrębie PK Doliny Bystrzycy. Charakteryzuje się dominacją zbiorowisk leśnych, poza którymi występują niewielkie fragmenty fitocenoz łąkowych.

Szata roślinna: Drugie co wielkości i jakości stanowisko łęgów olchowo-jesionowych - priorytetowego typu siedliska 91E0 w Polsce pd.-zach.

Zwierzęta: Obszar jest kluczowy dla zachowania populacji Euphydryas maturna w całej Polsce połudnowo-zachodniej - z największą populacją tego gatunku w tym regionie.  W kościele w Milinie notowano kolonię rozrodczą nocka dużego, zaś w Maniowie mopka. Kolonie rozrodcze ma tu tez mopek Bechsteina. .
 Gmina:
  • Kąty Wrocławskie (MW)
  • Mietków (W)
  • Sobótka (MW)
ekologia to eko.org.pl