min

PLH020057 Masyw Chełmca

Powierzchnia: 1432.4 ha. Kod obszaru: PLH020057. Obszar kluczowy dla zachowania priorytetowego siedliska jaworzyn miesięcznicowych w Sudetach

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 1432.4 ha.
Kod obszaru: PLH020057
Obszar kluczowy dla zachowania priorytetowego siedliska jaworzyn miesięcznicowych w Sudetach

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, na zachód od Wałbrzycha.

Opis obszaru:  Szczytowe partie masywu Chełmca, w całości porośnięte dobrze i doskonale zachowanymi zbiorowiskami lasów liściastych. Podłożem geologicznym są porfiry podlegające intensywnym procesom wietrzenia i tworzące na stokach północnych rumowiska i piargi. Na północnym stoku Chełmca Małego tworzą się wysięki.

Szata roślinna: Obszar kluczowy dla zachowania priorytetowego siedliska jaworzyn miesięcznicowych w Sudetach, obejmuje 20% znanego areału tego podtypu siedliska. Poza tym obszar ten jest bardzo ważny dla zachowania pełnej zmienności buczyn sudeckich. Występują tu bardzo dobrze wykształcone i zachowane kwaśne buczyny sudeckie, a także bardzo ciekawe płaty żyznych buczyn wytworzone na wysiękach.

Zwierzęta: Jest to miejsce gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków i nietoperzy.
 


 

Gmina:
  • Boguszów-Gorce (M)
  • Szczawno-Zdrój (M)
ekologia to eko.org.pl