min

PLH020062 Góry Bardzkie

Powierzchnia: 3379.7 ha. Kod obszaru: PLH020062. Jest to obszar kluczowy dla zachowania podtypu jaworzyn miesiącznicowych w Polsce pd.-zach.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 3379,7 ha.
Kod obszaru: PLH020062
Jest to obszar kluczowy dla zachowania podtypu jaworzyn miesiącznicowych w Polsce pd.-zach.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje pasmo Gór Bardzkich w Sudetach Środkowych, leżące pomiędzy pasmem Gór Kłodzkich i Gór Sowich.

Opis obszaru: Podłoże geologiczne jest zróżnicowane, tworzą je łupki, zlepieńce oraz gnejsy z wkładkami innych skał zmetamorfizowanych i osadowych. Zwraca uwagę bogata rzeźba terenu, z głębokimi jarami i stromymi stokami. Niemal cała powierzchnia Gór jest zalesiona - wsie znajdują się głównie u ich podnóża i w wąsko wciętych dolinach rzek i potoków.

Szata roślinna: Jest to obszar kluczowy dla zachowania podtypu jaworzyn miesiącznicowych w Polsce pd.-zach. Wazny także dla ochrony żyznych buczyn -  jest to prawdopodobnie drugie co do wielkości i różnorodności gatunkowej stanowisko w Polsce pd.-zach po Górach Kaczawskich. Na stromych stokach nad Nysą grupuje się szereg stanowisk siedlisk kserotermicznych – świetliste dąbrowy, murawy naskalne i zespoły paproci szczelinowych.

Zwierzęta: Zanotowano występowanie 3 gatunków nietoperzy (mopek, nocek duży i nocek Bechsteina), które mają swoje zimowiska w fortach Srebrnej Góry)

 

Gmina:
  • Bardo (MW)
  • Kłodzko (W)
  • Stoszowice (W)
  • Góry Bardzkie, fot. Tomasz Gmerek
ekologia to eko.org.pl