min

PLH020088 Dalkowskie Jary

Powierzchnia : 40.1 ha Kod obszaru : PLH020088. Występuje tu liczna populacja pachnicy dębowej.

FE
 
07 grudnia 2010

Powierzchnia : 40.1 ha
Kod obszaru : PLH020088
Występuje tu liczna populacja pachnicy dębowej.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim, obejmuje teren rezerwatu "Dalkowskie Jary", położony jest około 1,0 km na południowy zachód od miejscowości Dalków.

Opis obszaru: Obejmuje zalesioną, szczytową partię Garbu Kocich Gór w głównym Grzbiecie Wzgórz Dalkowskich. Wzgórza charakteryzują się stromymi zboczami, pocięte są siecią wąwozów. Na stosunkowo małej powierzchni, różnica wysokości wynosi 65 m. W partii szczytowej rezerwatu znajdują się pozostałości po dwóch grodziskach z dość dobrze  zachowanymi fosami obronnymi określone jako zabytki kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej.

Szata roślinna: Całość obszaru zajmują doskonale wykształcone siedliska żyznej buczyny i kwaśnej dąbrowy z wieloma starymi okazami drzew. Wyodrębniono tu dwa zespoły buczyn rosnących na granicy zasięgu buka: żyzna buczyna niżowa (Melico Fagetum) i buczyna kwaśna (Luzulo pilosae- Fagetum) o charakterystycznej dla Wzgórz Dalkowskich zubożałej postaci. Obok dojrzałych buczyn występują stadia lasów regenerujących. 

Zwierzęta: Populacja pachnicy debowej występująca na terenie obszaru jest bardzo istotna dla zachowania i ciągłości populacji tego chrząszcza w Polsce.

Gmina:
  • Gaworzyce (W)
ekologia to eko.org.pl