PLH020005 Kamionki

Powierzchnia: 87.8 ha. Kod obszaru: PLH020005. Jedno z najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce.

PLB020007 KARKONOSZE

Powierzchnia: 18578.4 ha. Kod obszaru: PLB020007. Obszar obejmuje Karkonoski Park Narodowy.

PLH020021 Wzgórza Kiełczyńskie

Powierzchnia: 403.6 ha. Kod obszaru: PLH020021. Najbogatsze w Polsce stanowiska zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) występującej w szczelinach skał serpentynitowych (siedlisko 8220)

PLB020002 GRĄDY ODRZAŃSKIE

Powierzchnia: 19999.3 ha. Kod obszaru: PLB020002. Stwierdzono tu występowanie 113 gatunków lęgowych ptaków.

PLB020005 BORY DOLNOŚLĄSKIE

Powierzchnia : 172093.4 ha Kod obszaru: PLB020005. Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych.

Serwis ma za zadanie służyć praktycznymi radami dotyczącymi ochrony środowiska, nie tylko bliskich nam obszarów, obok naszych domów. Często jednym z najefektywniejszych sposobów jest droga prawna. Podstawowym zagadnieniem jest dostęp do informacji o środowisku Dzięki istniejącym rozwiązaniom prawnym możemy pozyskiwać konieczne informacje i opracować skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnościami

Mapy obszarów Natura 2000 (z dokladnym przebiegiem granic). parków narodowych i rezerwatów przyrody udostepnione są na Geoportalu www.geoportal.gov.pl. Na ww. stronie możliwe jest szczegółowe określanie m.in. położenia obszarów Natura 2000 na tle poszczególnych działek ewidencyjnych.

Instrukcję obsługi można przeczytać na naszych stronach: http://www.liderzy.natura2000.pl/index.php?dzial=2

Katalog obszarów Natura 2000 zawierający opisy ponad 1000 polskich obszarów Natura 2000 (ale bez map) budowany jest też Instytut na rzecz Ekorozwoju od 2005 r. zobacz

spis obszarów wg kodu w formie pliku rss.
spis obszarów wg nazw w formie pliku rss.

SDF-y w języku angielskim obszarów Natura 2000 pobierane są bezpośrednio z serwera danych UE. Nie przetrzymujemy ich na swoim serwerze, aby umożliwić Państwu korzystanie z danych oficjalnych, aktualnie obowiązujących. SDF-y w języku polskim ze wzgledu na planowaną przebudowę serwisu Ministerstwa Śriodowiska , będziemy przetrzymywać na naszym serwerze. Jako, że obszary Natura 2000 na terenie Polski są w stadium tworzenia, mogą wystapić pewne różnice między wersją pobraną z naszego serwera, a wersją aktualnie obowiązującą. Mapy natura 2000 oparte są na oficjalnych danych, jednak dla potrzeb internetu zostały uproszczone. Dokładny przebieg granic można uzyskać z dołączonych do opisów obszarów - plików KLM. Prezentowane na naszym serwisie mapy nie mogą być oficjalną podstawą do podejmowania działąń prawnych bądź gospodarczych. Takie informacje można uzyskać na stronach Ministerstwa Środowiska. W związku z przebudową naszego serwisu zwracamy się z gorącą prośbą do autorów zdjęć obszarów Natura 2000, siedlisk, zwierząt i roslin o ich udostępnienie. Aby uhonorować ofiarodawców możemy przedstawić ich i próbki twórczości w osobnym dziale.
polecane uzupełnienia: bazy danych Instytutu Ochrony Przyrody PAN Polska czerowna księga zwierząt /bezkręgowce/
FE
 
ekologia to eko.org.pl